SoftPHONE
Eshop Přihlášení

Novinky
5. 1. 2014 - Změna Všeobecných podmínek - Dovolujeme si Vás informovat o změně Všeobecných podmínek k 1.únoru 2014.... VÍCE ...

1. 10. 2008 - Zahájen prodej Skype brány VoiceGear - Vážení zákazníci, rozšířili jsme sortiment o Skype brány VoiceGear, umožňující... VÍCE ...

Pravidla Věrnostního programu

Pro vstup do Věrnostního programu je potřeba být uživatelem služby SoftPHONE. Společnost Axec, s.r.o. se zavazuje zpracovávat osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb a jako správce těchto údajů je registrována od 25.6.2003 pod č.j. 0020155/002/03/S u Úřadu na ochranu osobních.

Pravidla Věrnostního programu SoftPHONE

Věrnostního programu SoftPHONE se může zúčastnit každý řádně registrovaný uživatel (dále jen "účastník") služeb SoftPHONE.

Společnost Axec s. r. o., Palackého tř. 93, 616 00 Brno (dále jen "poskytovatel"), poskytovatel hlasových služeb SoftPHONE bude po dobu účinnosti tohoto programu sledovat čas všech hovorů účastníků a také dobu po kterou využívají služby SoftPHONE.

Každý účastník obdrží podle času, který protelefonoval přes službu SoftPHONE, iKredity, které lze směnit za dárky z našeho katalogu nebo je použít k navýšení kreditu na hovorné. Počet obdržených iKreditů je určen v ceníku služeb. iKredity za volání se na účet připisují jednou denně mezi 4 a 5 hodinou ranní. Dále zákazník obdrží bonusové iKredity za každý měsíc a za každého čtvrt roku kdy využívá službu SoftPHONE. V případě, že je i uživatelem služby free|access, načítají se mu také iKredity za dobu strávenou připojením. Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídnout za stejný čas v určitém období a za určitých podmínek i jiný počet iKreditů. iKredity nelze směnit za peníze v jakékoli formě a lze je využít pouze v katalogu Věrnostního programu, popř. převést na hovorné.

Pokud si uživatel vybere věcný dárek, bude mu odeslán nejpozději do 21 dní od data objednání. Položky uvedené v aktuální nabídce mohou být vybrány pouze do vyčerpání zásob. Poskytovatel si vyhrazuje právo danou položku nahradit jiným dárkem nebo ji zcela vypustit. Dárky vybrané v souladu s těmito podmínkami doručí poskytovatel na adresu uživatele uvedenou v objednávkovém formuláři. Pokud bude zásilka jako nedoručitelná, zaniká nárok uživatele na zboží bez náhrady.

Nárok na dárek zaniká, pokud adresa, kterou uživatel uvedl v registračním formuláři je neúplná, takže na ni nelze doručení zjevně provést, nebo je zjevně nesprávná.

Pro určení času stráveného uživatelem voláním a počtu iKreditů přidělených uživateli jsou rozhodující záznamy poskytovatele.